PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Referencie - Rodinné domy

RD Bardejovské kúpele
RD Kapušany, výmena krytiny
RD Uzovce
Hankovce, podkrovný dom
Raslavice, podkrovný rodinný dom
Rodinný dom Revúca
Nižná Olšava, rekonštrukcia rodinného domu
Rodinný dom Bardejov
Rodinný dom Bartošovce
Rodinný dom Chotča
Rodinný dom Kapušany
Lozorno, rodinný dom s garážou a terasou
Rodinný dom Zemplínska Šírava
Rodinný dom Kanaš
Rodinný dom Nižné Raslavice
Rodinný dom Pušovce
Rodinný dom Raslavice
Rodinný dom Raslavice
Rodinný dom Sečovská Polianka
Rodinný dom Záborské
Rodinný dom Zemplínska Široká
Chata Nižná Polianka
Podkrovná väzníková strecha Malinovo

< Späť