PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Ponuka služieb

1. Projekcia, výroba a montáž drevenných priehradových väzníkov so styčníkovými doskami
- väzníkové, oblúkové, valbové, výkierové, zavetrávacie, podlahové,   trapézové väzníky
- obchodné domy, výrobné haly, školy, bytové domy, novostavby   kostolov, poľnohospodárske objekty,
  telocvične a pod.

4. Montáž a dodávka ťažkých krytín
- BRAMAC
- TERRAN
- TONDACH
- CREATON

2. Realizácia strešných drevenných konštrukcii klasickým tesárskym princípom
- rodinné domy, prestrešenie terás, záhradná architektúra

3. Montáž a dodávka ľahkých strešných krytín
- lakoplast (RUUKKI, MASLEN, LINDAB)
- pozink
- Ti Zn
- asfaltový šindeľ ( IKO, Tegola ... )

5. Komplet klampiarské prevedenie strechy – lemovanie, komplet okapný systém
- strechy stavebných objektov, opláštenie hál, vodojemov