PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Kontakt

Názov firmy: PARE INVEST s.r.o.
Konateľ: Ing. Radovan DEMJANOVIČ
Adresa: Hlavná 199/73, 086 41 Raslavice, SLOVAKIA

Mobil: 0905 832 563
E-mail: pare.raslavice@gmail.com, pare@centrum.sk

Vedúci výroby:
p. Kračinovský, tel: 0918 437 052
Fakturačné oddelenie:
p. Demjanovičová, tel: 0915 885 362

IČO: 44 779 593
IČ DPH: SK2022829633

Mapa:

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať…