PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Referencie -  Ploché strechy

Autosalón Prešov, plochá strecha
Medika Raslavice, rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú
Prešov, rekonštrukcia plochej strechy na pultovú - Stavoprojekt
Raslavice, rekonštrukcia plochej strechy na valbovú
Raslavice, rekonštrukcia plochej strechy na valbovú
Košice, rodinný dom, plochá strecha

< Späť