PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Referencie - Iné

Motel Kamenec
Administratívna budova Granč-Petrovce, družstvo
Autokomplex Bardejov
ZŠ Modra nad Cirochou
Detský domov Vranov nad Topľou
Domov dôchodcov Bardejov
Hotel Zelená lagúna, Domaša
Lanové centrum Prešov
Mestská poliklinika Giraltovce
Ovčinec
Penzión Bardejov
Prestrešenie dobytku
Prešov, Agromilk-rekonštrukcia administratívnej budovy
ZŠ Bardejov
Giraltovce park mieru, administratívna budova prírodného amfiteátru
Čistička odpadových vôd Prešov
Lekáreň Trebišov
Obecný úrad Raslavice
Prevádzková budova Leier Petrovany
Psychiatria Michalovce
Trafostanica Lemešany
Vodojemy Kechnec
Výrobný dom detského textilu Bardejov

< Späť