PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Referencie - Bytové domy

Bytový dom Nová Kelča
Bytový dom Raslavice
Bytový dom Brezovka
Bytový dom Prešov, pultová strecha
Bytový dom Bardejov, ulica Partizánska
Bytový dom Bardejovská Nová Ves
Bytový dom Rimavská Sobota, Malohonská 19-23
Bytový dom Rimavská Sobota, Malohonská 23-29
Bytové jednotky Nová Keľča
Bytový dom Gaboltov
Bytový dom Prešov, ulica Budovateľská
Bytová jednotka Bardejov
Bytový dom Prešov, ulica Vansová

< Späť