Odmenou každého člena firmy je príjemný pocit z dobrej vykonanej práce.
                            Ing. Radovan Demjanovič, majiteľ firmy

Firma PARE - strešné konštrukcie bolá vytvorená ako firma zaoberajúca sa návrhom, výrobou a montážou strešných drevenných konštrukcíí a kompletným zastrešením stavebných objektov.

Vzhľadom na pestrú fantáziu geometrických, strešných tvarov architektov v súčasnej uponáhľanej dobe, je firma pripravená rýchle a pružne reagovať na vytvorenie cenovej ponuky, technického a materiálného riešenia a v prípade dohody s investorom flexibilne pristúpiť ku realizácii diela podľa príslušných noriem v požadovanej kvalite a akosti.

Profil firmy PARE INVEST s.r.o.

PARE INVEST s.r.o.
Hlavná 199/73
086 41 Raslavice

Mobil:
0905 832 563

Copyright © 2016 stresne-konstrukcie.sk. Všetky práva vyhradené.

IČO: 44 779 593
IČ-DPH: SK2022829633

E-mail:
pare.raslavice@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodný register: PARE INVEST s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 21672/P

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakty

Profil firmy    |    Ponuka služieb    |    Referencie    |    Kontakt

Firma berie na vedomie:

clenstvo.pdf